PER UNA UNIVERSITAT QUE NO DEIXI NINGÚ ENRERE

0
322

Davant la situació d’estat d’alarma i confinament general actual, la Joventut Socialista de Catalunya volem expressar en primer lloc el nostre agraïment i comprensió a tota la comunitat universitària; tant l’estudiantat que segueix la seva formació des de casa, com el professorat, personal d’administració i equips de govern que s’esforcen per oferir la docència de forma virtual prenent les mesures necessàries per poder acabar el curs. Considerem que la col·laboració de tota la comunitat és essencial en el moment excepcional en què ens trobem donada la dificultat que suposa transformar un sistema universitari presencial en una de virtual de forma sobtada.

Vistes les mesures preses fins al moment, com la suspensió definitiva de la docència presencial aquest segon semestre i les que possiblement s’hauran de prendre en un escenari canviant com el present, des de la JSC volem aportar el següent conjunt de propostes que considerem essencials per garantir els drets de l’estudiantat tant en el final del present curs com en l’inici del proper:

  1. Cal preservar la qualitat de la docència. Per això, reclamem a les universitats les mesures de seguiment necessàries per garantir que totes les assignatures s’imparteixen i que les avaluacions s’ajusten, en la mesura del possible, als principis de la seva guia docent.
  2. La docència virtual sobrevinguda no ha de ser, en cap cas, generadora de desigualtats. Cal posar en marxa convocatòries extraordinàries d’ajuts per garantir la connectivitat i la disponibilitat d’equipament informàtic de tots els membres de la comunitat.
  3. Les dificultats sorgides del confinament i la docència virtual han generat incerteses que cal adreçar. Demanem a totes les administracions competents el compromís de resoldre totes les casuístiques que es puguin presentar.
  4. El confinament pot perjudicar el rendiment acadèmic i creiem necessari protegir l’estudiantat de les conseqüències econòmiques que se’n puguin derivar. Per tant, s’ha de permetre la repetició gratuïta d’assignatures cursades aquest semestre.
  5. És fonamental impedir que cap persona es pugui veure forçada a abandonar els estudis universitaris arrel de dificultats econòmiques causades per la crisi sanitària. Considerem imprescindible la flexibilització dels criteris de les convocatòries de beques i ajuts.
  6. En la mateixa línia, per fer front a situacions adverses sobrevingudes en l’àmbit de la unitat familiar cal posar en marxa una convocatòria extraordinària d’ajuts, similars a les beques finestreta.

Per acabar, volem fer un reconeixement especial per tots aquells estudiants dels àmbits socials i de les ciències de la salut que es troben donant suport als professionals del sistema sanitari i assistencial i que constitueixen un poderós exemple de fraternitat i solidaritat, valors sobre els quals es fonamenta la societat en la que creiem.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here